Xe Quét Đường Hút Bụi

Xe chở xe

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Nhãn hiệu, số loại: THACO HD650-CS
 • Kích thước tổng thể: 7.870 x 2.200 x 2.400 mm
 • Kích thước sàn: 5.300 x 2.070
 • Tải trọng chuyên chở: 3.950 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 9.300 kg
 • Trọng lượng tối đa đặt lên càng kéo: 1.000 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: ISUZU NQR75M
 • Kích thước tổng thể: 8.170 x 2.220 x 2.700 mm
 • Tải trọng chuyên chở: 3.490 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 9.000 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: FUSO CANTER 8.2HD
 • Kích thước tổng thể: 7.695 x 2.190 x 2.430 mm
 • Kích thước sàn: 5.300 x 2.070
 • Tải trọng chuyên chở: 2.650 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 8.200 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: HINO FC9JLSW
 • Kích thước tổng thể: 8.905 x 2.350 x 2.710 mm
 • Tải trọng chuyên chở: 3.900 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: ISUZU NQR75ME4
 • Kích thước tổng thể: 8.205 x 2.220 x 2.440 mm
 • Kích thước lọt lòng sàn thùng: 5.740 x 2.050 mm
 • Tải trọng chuyên chở: 3.300 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: ISUZU NPR85KE4
 • Kích thước tổng thể: 7.260 x 2.230 x 2.410 mm
 • Kích thước lọt lòng sàn thùng: 4.910 x 2.050 mm
 • Tải trọng chuyên chở: 2.300 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg