Xe Quét Đường Hút Bụi

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm
Xe Quét Đường Hút Bụi
Tin tức

Xe Cứu Hộ Giao Thông Thaco

  • Xe cơ sở: THACO HD500-CS
  • Kích thước xe: 6.000 x 2.200 x 2.450 mm
  • Tải trọng đặt lên cơ cấu kéo: 1.900 kg
  • Trọng lượng toàn bộ: 6.100 kg

Lượt xem: 679