Xe cứu hộ giao thông

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Nhãn hiệu, số loại: HINO FG8JJSB
 • Kích thước tổng thể: 7.590 x 2.415 x 3.450 mm
 • Tải trọng tối đa đặt lên cơ cấu kéo: 3.000 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 12.800 kg
 • Xe cơ sở: THACO HD500-CS
 • Kích thước xe: 6.000 x 2.200 x 2.450 mm
 • Tải trọng đặt lên cơ cấu kéo: 1.900 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 6.100 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: HINO FG8JJSB
 • Kích thước tổng thể: 7.715 x 2.470 x 3.180 mm
 • Tải trọng tối đa đặt lên cơ cấu kéo: 3.100 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 11.845 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: THACO HD650-CS
 • Kích thước tổng thể: 7.870 x 2.200 x 2.400 mm
 • Kích thước sàn: 5.300 x 2.070
 • Tải trọng chuyên chở: 3.950 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 9.300 kg
 • Trọng lượng tối đa đặt lên càng kéo: 1.000 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: ISUZU NQR75M
 • Kích thước tổng thể: 8.170 x 2.220 x 2.700 mm
 • Tải trọng chuyên chở: 3.490 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 9.000 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: FUSO CANTER 8.2HD
 • Kích thước tổng thể: 7.695 x 2.190 x 2.430 mm
 • Kích thước sàn: 5.300 x 2.070
 • Tải trọng chuyên chở: 2.650 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 8.200 kg